Algemene voorwaarden

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 De deelnemer oefent voor eigen risico. 

1.2 Yoga is geen prestatiesport, daarom is het ook belangrijk je binnen je eigen grenzen te bewegen. 

1.3 De deelnemer is verplicht medische klachten door te geven, opdat daar rekening mee gehouden kan worden tijdens de oefeningen. Zie ook opzegging bij ziekte. Raadpleeg bij klachten eventueel je huisarts. 

1.4 Yoga Puur Sang is niet verantwoordelijk voor schade en/ of verlies van eigendommen van een deelnemer, nog voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les. 

1.5 Het dragen van contactlenzen en sierraden of bril tijdens de les wordt afgeraden en is op eigen risico. 

1.6 Yoga Puurs Sang heeft een aansprakelijkheidsverzekering.

 

2.Kleding

2.1 Het gebruik van een eigen handdoek of Yogamat is verplicht. Dit komt ten goede aan de persoonlijke hygiëne.

2.2 Draag gemakkelijk zittende kleding in laagjes.

 

3. Workshops & extra lessen 

3.1  Bij workshops en extra lessen gelden de volgende bepalingen: 

Voor de workshops en sessies buiten de reguliere lessen om, geldt dat kosteloos annuleren niet mogelijk is. Wanneer het lid zich opgeeft voor een workshop of sessie ontstaat er een betalingsverplichting en wordt het lid geacht deel te nemen. Ook wanneer het lid niet kan deelnemen, blijft deze betalingsverrichting bestaan. Wel is het mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten komen.

4. Communicatie

4.1 Gemiste lessen kunnen eventueel in overleg ingehaald worden.

4.2 Verhindering moet minimaal 24 uur voor aanvang doorgeven worden, anders vervalt het recht op inhalen.

4.3 Een lesmoment ruilen kan alleen in overleg.

       0650967933  of via persoonlijke whatsapp 

4.4  Yoga Puur Sang heeft per groep een groeps-whatsapp aangemaakt  waarin  evenementen en mededelingen kenbaar gemaakt worden. Je kunt er vrijwillig aan meedoen. Uit ervaring blijkt dat deelname handig is.

 

5. Planning & betaling

5.1 Het jaar is ingedeeld in drie blokken zo veel mogelijk om de schoolvakanties heen. 

5.2 Feestdagen welke in het blok vallen en eigen verzuim mogen, als er voldoende plek is, binnen hetzelfde blok ingehaald worden. 

5.3 Betaling geschiedt altijd vooraf.        

5.4  Soms worden in de vakanties extra lessen of workshops aangeboden. Deze dienen apart afgerekend te worden.

5.5   Betaling geldt als inschrijving. 

Rekeningnummer van Yoga Puur Sang

 NL57 KNAB 0257 5349 46     t.n.v. Yoga Puur Sang 

 

6. Instappen, verlengen of opzeggen  

6.1 Door inschrijving verbindt de deelnemer zich voor de duur van een vastgesteld blok. 

6.2 Het abonnement begint in januari en eindigt in december, instappen kan op elk moment. 

6.3 Een afgesloten jaarabonnement kan niet binnen het jaar opzegt worden. Na de vaste periode van drie blokken, is het abonnement, met een opzegtermijn van minimaal een maand, opzegbaar. 

6.4 Opzegging wegens ziekte is alleen mogelijk met een doktersverklaring. Yoga is in bijna alle condities, eventueel aangepast, te volgen. Bij niet verschijnen is de resterende deel van de lessen wel overdraagbaar. 

6.5 Een los blok zonder abonnement kan op elk moment stopgezet worden maar dan ontvang je geen restitutie. Het resterende deel van de lessen is wel overdraagbaar. 

6.6 Verlengen kan op elk moment mits er voldoende ruimte is. 

6.7 Yoga Puur Sang zal de wettelijke Regelgeving en bepalingen volgen. 

 

7. Privacy

7.1 Voor een goede administratie en informatieverstrekking is het noodzakelijk dat Yoga Puur Sang een dossier aanlegt. Dit dossier bevat gegevens zoals naam, telefoonnummer en eventueel een e- mailadres. 

7.2 Bankgegevens zullen alleen in het boekhoudprogramma gebruikt worden. 

7.3 Yoga Puur Sang doet haar best om privacy van cursisten te waarborgen. Dit betekend onder meer dat Yoga Puur Sang zorgvuldig omgaat met de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. De deelnemer kan op eigen verzoek de gegevens inzien en laten verwijderen. 

7.4 Bij het volgen van activiteiten en lessen stemt de deelnemer automatisch in met het beleid van Algemene Verordening Gegevensbescherming en algemene voorwaarden. 

7.5 Tijdens de lessen of workshops worden er weleens foto’s gemaakt er zal altijd om toestemming gevraagd worden. 

 

Namasté, Gaby