Algemene voorwaarden

 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
 • De deelnemer oefent voor eigen risico.
 • Yoga is geen prestatiesport, daarom is het ook belangrijk je binnen je eigen grenzen te bewegen.
 • De deelnemer is verplicht medische klachten door te geven, zodat daar rekening mee gehouden kan worden tijdens de oefeningen. Zie ook opzegging bij ziekte. Raadpleeg bij klachten eventueel je huisarts.
 • Yoga Puur Sang is niet verantwoordelijk voor schade en/ of verlies van eigendommen van een deelnemer, nog voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.
 • Het dragen van contactlenzen en sieraden of bril tijdens de les wordt afgeraden en is op eigen risico.
 • Yoga Puurs Sang heeft een aansprakelijkheidsverzekering ook voor ingehuurde docenten.
 1. Kleding
 • Het gebruik van een eigen handdoek of Yogamat is verplicht. Dit komt ten goede aan de persoonlijke hygiëne, omdat de aanwezige yogamatten ook door anderen gebruikt worden.
 • Draag gemakkelijk zittende kleding in laagjes.
 1. Workshops & extra lessen

Bij workshops en extra lessen gelden de volgende bepalingen:

 • Voor workshops en extra lessen vooraf aanmelden.
 • Er moet minimaal een week voor aanvang van de workshop betaald zijn.
 • Bij afzegging binnen 3 dagen voor aanvang zijn de annuleringskosten 50 %
 • Bij afzegging binnen 24 uur voor aanvang zijn de annuleringskosten 100 %
 • Gemiste activiteiten zijn wel voor dezelfde datum
 • Verhindering wordt niet vergoed. Dit is helaas noodzakelijk omdat er kosten gemaakt zijn.
 1. Lessen

Een blok bestaat uit 12 lessen.

Drie blokken in een jaar verdeeld buiten de schoolvakanties om.

Yoga en Broga Lessen   12 lessen (1p/wk) x €14,- = €168,- per blok. (12 weken )

Als je je op geeft voor Yoga bij Yoga Puur Sang dan is het doorlopend.

Behalve als je je nadrukkelijk voor een blok opgeeft.

Let op: dat geeft geen garantie dat er het daarop volgende blok ook een plekje voor jou is.

 • Een vaste 2de Yoga les per week kost €13,-
 • De schoolvakanties vallen buiten het lesrooster maar wij hebben de intentie om tijdens deze vakanties enkele extra lessen te geven. per les €14,-
 • Enkele lessen nemen kan ook als er plek is, deze zijn dan duurder. €15,- per les

INHALEN is alleen nog bij uitzondering mogelijk!!

 • Er kan niet meer ingehaald worden bij ziekte.
 • Alleen als je lang van te voren doorgeeft bv bij een omscholing, oppasproblemen vakanties of verandering van werk kan het binnen een blok.
 • Neem hiervoor contact op met Gaby.

Jij neemt Yogalessen voor jezelf maar je mag ook iemand anders laten invallen.

Yoga Puur Sang heeft per groep een groepswhatsapp aangemaakt  waarin  evenementen en mededelingen kenbaar gemaakt worden. Je kunt er vrijwillig aan meedoen. Uit ervaring blijkt dat deelname handig is.

 1. Planning & betaling

1ste blok: wk01 t/m wk 13           12 lessen per blok!

2de  blok: wk14 t/m wk 29           

3de  blok: wk 36 t/m wk 50   

Yoga Puur Sang houdt het recht voor om deze data te wijzigen.

 • Het jaar is ingedeeld in drie blokken om de schoolvakanties
 • Feestdagen welke in het blok vallen mogen binnen hetzelfde blok ingehaald worden.
 • Betaling geschiedt altijd vooraf.
 • Soms worden in de vakanties extra lessen of workshops aangeboden. Deze dienen apart afgerekend te worden.
 • Betaling geldt als inschrijving vandaar graag de volgende gegevens vermelden.

Voor / achternaam  /groep

Keuze maken 

Rekeningnummer van Yoga Puur Sang:  NL57 KNAB 0257 5349 46     t.n.v. Yoga Puur Sang

 1. Instappen, verlengen of opzeggen
 • Door inschrijving (keuze les & betaling) verbindt de deelnemer zich voor de duur van een vastgesteld blok of jaarabonnement.
 • Het jaarabonnement begint in januari en eindigt in december, instappen kan op elk moment.
 • Na de vaste periode van drie blokken, is het abonnement, met een opzegtermijn van minimaal een maand, opzegbaar.
 • Opzegging wegens ziekte is alleen mogelijk met een doktersverklaring. Yoga is in bijna alle condities, eventueel aangepast, te volgen. Bij niet verschijnen is de resterende deel van de lessen wel overdraagbaar.
 • Een los blok zonder jaarabonnement kan op elk moment stopgezet worden maar dan ontvang je geen restitutie.
 • Verlengen kan op elk moment mits er voldoende ruimte is.
 • Lessen die door overmacht uitvallen worden i.d.m. vervangen door online lessen via Youtube.
 • Yoga Puur Sang zal de wettelijke Regelgeving en bepalingen volgen.
 1. Privacy
 • Voor een goede administratie en informatieverstrekking is het noodzakelijk dat Yoga Puur Sang een dossier aanlegt. Dit dossier bevat gegevens zoals naam, telefoonnummer en emailadres.
 • Bankgegevens zullen alleen in het boekhoudprogramma gebruikt worden.
 • Yoga Puur Sang doet haar best om privacy van cursisten te waarborgen. Dit betekend onder meer dat Yoga Puur Sang zorgvuldig omgaat met de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. De deelnemer kan op eigen verzoek de gegevens inzien en laten verwijderen.
 • Bij het volgen van activiteiten en lessen stemt de deelnemer automatisch in met het beleid van Algemene Verordening Gegevensbescherming en algemene voorwaarden.
 • Tijdens de lessen of workshops worden er weleens foto’s gemaakt er zal altijd om toestemming gevraagd worden, laat weten als je het echt niet wilt.

Namasté,

Het team van YPS

Gaby & Renko, Amber en Patricia