ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 De deelnemer aan een les oefent op eigen risico.

1.2 Yoga Puur Sang heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Yoga is geen prestatiesport, daarom is het ook belangrijk je binnen je eigen grenzen te bewegen.

1.3 De deelnemer is verplicht medische klachten door te geven, omdat daar dan rekening mee gehouden kan worden tijdens de oefeningen. Raadpleeg bij klachten eventueel je huisarts.

1.4 Yoga Puur Sang is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

1.5 Het dragen van contactlenzen tijdens de les wordt afgeraden en is op eigen risico.

2. Betaling

2.1 Betaling geschiedt vooraf en dient voor de eerste van het kwartaal voldaan te zijn op bankrekeningnummer NL57KNAB0257534946 t.n.v. Yoga Puur Sang

2.2 Door inschrijving verbindt de cursist zich voor de duur van één jaar een vastgesteld kwartaalbedrag te voldoen, daarna kan de cursist per maand opzeggen met in acht nemen van een maand opzegtermijn.

Het bedrag is: €114,- per kwartaal. Het bedrag per jaar bedrag is €450,-

2.3 Het totaalbedrag is gebaseerd op 45 lessen per jaar van €10.- per les. Dat betekent dat Yoga Puur Sang zich het recht voorbehoudt om zeven weken per jaar gesloten te zijn.

2.4 Het is ook mogelijk een 10 rittenkaart te kopen, deze is geldig voor max 3 maanden.

Hier gelden dezelfde betalingsvoorwaarden, maar je hebt niet per se een vaste plek en je moet hem binnen deze aangesloten 3 maanden op maken.

Wilt u toch overstappen op een kwartaalbetaling/ jaar dan kunt u de rest van de niet gebruikte lessen opmaken in het jaar.

Deze mogelijkheid bestaat ook voor een 2de les per week. In combi met een kwartaal/ jaarabo dient de 10 rittenkaart binnen het jaar op te maken.

Kosten: 10 rittenkaart €130,-  

De kaarthouder is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn lessen.

Je krijgt een melding via Yoga Puur Sang zodra de kaart vervangen dient te worden.

 

3. Verzuim & Communicatie

3.1 Indien de deelnemer een les mist, kan deze les in overleg binnen twee maanden worden ingehaald. Alleen ruilen als het echt noodzakelijk is omdat de les ook voor jou voorbereid is.

3.2 Wanneer de cursist niet kan deelnemen aan een les, moet deze het 24 uur voor de les door gegeven worden, anders kan de cursist deze les niet meer inhalen.

Afmelden kan via e-mail:

info@yogapuurssang.nl telefonisch +31650967933, een WhatsApp-bericht kan ook.
3.3 Yoga Puur Sang heeft voor enkele lesgroep een WhatsApp-groep. De cursist kan er vrijwillig aan mee doen. In deze app worden ook evenementen en belangrijke mededelingen vermeld.

 

4. Verlengen en opzeggen

4.1 Iedere deelnemer is automatisch ingeroosterd op vaste lesdagen. Graag alleen ruilen als het nodig is.

4.2 Heb je je ingeschreven maar wil je ervan afzien, laat het dan weten voor het eind van het kwartaal. Het betaald bedrag wordt niet meer terugbetaald, er is wel een mogelijkheid om het over te dragen aan iemand anders of het te verzilveren in een evenement of privélessen.

4.3 Heb je lichamelijke of mentale beperkingen geef ze zo goed als mogelijk door zodat docente er rekening mee kan houden.

5. Kleding

5.1 Het gebruik van een handdoek of een eigen yoga mat is verplicht tijdens de oefeningen.

6. Feest en vakantiedagen en annulering van lessen

6.1 Op feestdagen zal Yoga Puur Sang gesloten zijn.

6.2 De vakantiesluiting van de studio wordt aangegeven op Facebook en in de lesgroepsapp.


7. Privacy

Voor een goede financiële administratie, ledenadministratie en informatieverstrekking is het noodzakelijk dat Yoga Puur Sang een dossier aanlegt. Dit dossier bevat gegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Yoga Puur Sang doet haar best om de privacy van cursisten te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Yoga Puur Sang: zorgvuldig omgaat met de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. De cursist kan op eigen verzoek de gegevens inzien en laten verwijderen.

Als Yoga Puur Sang vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens van cursisten, dan zal Yoga Puur Sang de cursist informeren en om toestemming vragen.

Bij het volgen van activiteiten en lessen bij Yoga Puur Sang stemt de cursist automatisch in met het beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de algemene voorwaarden.
Namaste, Gaby